banner

ПРЕВКЛЮЧВАЩИ КОМПОНЕНТИ        ♦Релета – електромагнитни, безконтактни (SSR), релета за монтаж на печатна платка.


     -електромагнитни-G2R-_-S,G2RV-SR, LY, MY и други


     -безконтактни (SSR)-G3NA, G3NE, G3PE, G3PA и други


         ♦Контактори и моторни защити – микроконтактори за двигатели (от 4kW до 5,5kW), контактори за двигатели (от 4kW до 110KW), моторни защити (от 0,1А до 100А) - серия: J7KN, J7KNA, J7MC и други


      ♦Компоненти за следене – токови и напреженови релета, фазови релета за следене на асиметрия и загуба на фаза - серия: - K7GE-MG, K8DT-AS, K8DT-VS, K8AK-AW и други


        ♦Бутони и превключватели - серия: A22N, M22N, A165S/W и други