banner


Общи условия за ползване   Този уебсайт и цялото му съдържание, включително текстове, изображения, звук и всякакъв друг материал, са собственост на „СИМЕЛ-М”ООД и следователно всички права са запазени. С използването на уебсайта потребителят се съгласява и задължава да спазва настоящите условия. За всички неуредени в тези условия въпроси и възникнали спорове, свързани с използването на уебсайта се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

   Разрешено е само нетърговско лично ползване. Позволено е огласяване на информация от портала в средства за масова информация, без манипулиране на данни и с изискване да бъде цитиран източникът.

   Ползване на информация от портала, извън случаите цитирани до тук се допуска при писмено съгласие от страна на „СИМЕЛ-М”ООД.

   Неправомерното или неразрешено използване на информацията, съдържаща се в уебсайта, както и всички щети, които могат да бъдат причинени на правата на интелектуална собственост на "СИМЕЛ-М”ООД, ще доведат до действия, които споменатата организация може законно да предприеме и, когато е приложимо, до всички задължения, произтичащи от посочената действия.

   Информираме Ви, че нашият уебсайта използва „бисквитки“, за аналитични и статистически цели, за да улесни Вашето сърфиране. Ако продължите да използвате интернет страницата без да промените настройките на браузъра си за "бисквитки", Вие се съгласявате с използването на по-горе посочените "бисквитки" и приемате нашите условия. Като потребител можете да конфигурирате браузъра си да бъде предупреден на екрана за получаване на бисквитки и да предотвратите инсталирането на бисквитки на вашия твърд диск. За допълнителна информация, моля вижте нашата политика за използване на бисквитки.