banner


Политика за поверителност

Сигурност и обработка на лични данни съгласно GDPR   Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, както и предоставените от Вас лични данни при встъпването Ви в договорни взаимоотношения с нас, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Защитата на данните и сигурността на информацията са включени във фирмената ни политика.