banner

КОМПОНЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

        ♦Температурни контролери – базови модели, терморегулатори аз многоконтурен и градиентен температурен контрол.         ♦Импулсни захранвания – изходна мощност от 15W до 1500W, изходно напрежение (DC) – 5, 12, 15, 24, 48 VDC
      ♦Таймери и броячи – аналогови solide-state и цифрови таймери, тотални броячи, броячи на време, импулси и др.        ♦Програмируеми релета – компактни програмируеми релета за гавкаво решение на задачи за автоматизация в неголеми системи. Модули с процесор с фиксирани входно-изходни точки (10 или 20) и възможност за добавяне на разширения.
        ♦Програмируеми панел индикатори – визуализация на процеси, температура, тегло, честота , линеен входен сигнал.