banner
КОМПОНЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
        ♦Температурни контролери – базови модели, терморегулатори аз многоконтурен и градиентен температурен контрол - серия: E5C2,E5CB,E5_C, E5_D, K8AK-TH и други.

         ♦Импулсни захранвания – изходна мощност от 15W до 1500W, изходно напрежение (DC) – 5, 12, 15, 24, 48 VDC - серия: S8VK-C, S8VK-S, S8VK-X, S8VK-T и други.
      ♦Таймери и броячи – аналогови solide-state и цифрови таймери, тотални броячи, броячи на време, импулси и др.


     -таймери- H5CX, H3CR, H3DK и други


     -броячи- H7EC, H7ET, H7ER и други        ♦Програмируеми релета – компактни програмируеми релета за гавкаво решение на задачи за автоматизация в неголеми системи. Модули с процесор с фиксирани входно-изходни точки (10 или 20) и възможност за добавяне на разширения - серия: -ZEN-10C, ZEN-20C, ZEN-8E, ZEN-PA и други
        ♦Програмируеми панел индикатори – визуализация на процеси, температура, тегло, честота , линеен входен сигнал - серия: - K3GN, K3MA-J, K3HB-R и други